You are here

zaburzenie

Niesforność oraz anormatywna wymowa u dziecka w żadnym razie nie musi źle świadczyć o jego rodzicach

Logopeda
Author: Ilmicrofono Oggiono
Source: http://www.flickr.com
Obecną młodzież wybrani reprezentanci dawnego pokolenia odżegnują od czci i wiary. Zachowanie, które w odległych latach było nieakceptowalne przez większość obywateli, dzisiaj stało się regułą, która zastrzeżeń nie budzi. Całe szczęście, że postęp ma także te bardziej optymistyczne strony niż tylko gorszenie dziadków.